Kjære festivalpublikum!

Det er med stor glede vi inviterer til ny filmfest 1. – 3. mars. Vi åpner Filmfest 2013 allerede torsdag 28. februar, med storfilmen Victoria i Klingenberg kino. Filmfest skal så finne sted på både Klingenberg og Saga kino – for en enda tettere festivalfølelse og kort vei mellom de beste filmopplevelsene.

Oslo Kino er inne i en større endringsprosess, og flere av byens kinoer er blitt stengt eller renoveres, som igjen påvirker sal-kapasiteten totalt sett. Da er vi som arrangør, og Oslo Kino som leverandør, blitt nødt til å tenke annerledes for årets gjennomføring, både hva antall kinoer og antall filmer angår. Vi ser nødvendigheten av dette, men gleder oss samtidig til et større kinoløft for 2014 med ny kinosaler og enda mer plass for god film og et bredt publikum. Like fullt, ønsker vi nå å dele en rekke høydepunkter med dere fra det siste filmåret. Under utvelgelsen har vi fokusert på bredde, kvalitet og fest! Programmet for Filmfest 2013 består således av norske og utenlandske førpremierer, såvel som egenimporterte titler det ikke ellers vil være mulig å se på kino her i landet. Det hele favner store kioskveltere og smalere festivalvinnere.

Vi ønsker at flest mulig publikummere skal få nyte godt av årets Filmfest, og har derfor valgt en lavere fastpris på kun kr 80,- pr billett. Alle billetter kan bestilles på nett og direkte på kinoene.
Se våre programsider for mer info og forhåndsbestilling: www.filmfest.no

Gled dere til tre hele dager med film, 1.- 3. mars på Klingenberg og Saga kino.

Vel møtt og vi ses på Filmfest!

Arild Støfring
kunstnerisk leder

Leave a Comment